اقامت ترکیه

اقامت ترکیه

Business

سوال های بسیاری درباره ی نحوه ی اخذ اقامت ترکیه توسط اتباع خارجی مورد پرسش قرار گرفته است. اجازه ی اقامت از طرف اداره ی مهاجرت منطقه ی سکونت تبعه خارجی به وی ارائه داده می شود.

درخواست احذ اقامت ترکیه به اداره ی مهاجرت در ابتدا به صورت آنلاین ارائه داده می شود، پس از تکمیل و ارائه کامل مدارک درخواست شده از فرد متقاضی و تشکیل کمیسیون تصمیم گیری، اگر مشکلی وجود نداشته باشد مورد تایید قرار می گیرد. کارت اقامت ترکیه صادر شده در نام فرد متقاضی به آدرس وی ارسال میگردد. تبعه خارجی باید اطلاعات کافی درباره ی نحوه ی اخذ اقامت، مدارک درخواست شده و دیگر قوانین را به طور کامل و بدون نقص دارا باشد. اقامت ترکیه با توجه به دلایل اقامت تبعه خارجی در ترکیه دارای تنوع بسیاری میباشد.

آیا تمامی اتباع خارجی که به ترکیه سفر می کنند ملزم به اخذ اقامت ترکیه میباشند؟

وکیل خرید ملک در ترکیه و مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرتی

اتباع خارجی که به ترکیه سفر می کنند میتوانند به مدت 90 روز در خاک ترکیه بدون دریافت اجازه ی اقامت حضور داشته باشند، اما اگر قصد دارند بیش از 90 روز در خاک ترکیه بمانند،  باید حتما جهت اخذ اقامت ترکیه اقدام کنند. با توجه به دلایل مختلف اقامت تبعه خارجی، اجازه ی اقامت در ترکیه در انواع مختلف صدور می گردد.

در اولین بار تبعه خارجی میتواند اقامت تا مدت حداکثر 5 سال دریافت کرده و آن را در صورت رعایت شرایط تا 4 بار تمدید کند. برای تمدید اقامت باید قبل از به انتها رسیدن تاریخ انقضا و حداقل 15 روز قبل اقدام کنید. جهت کسب اطلاعات کامل تر درباره ی اقامت ترکیه بر  لینک  https://www.melares.com/fa/blog/contents/turkish-residence-permit-2022 کلیک کنید.